Η πιο ολοκληρωμένη εγκυκλοπαίδεια για τον αυτισμό στο διαδίκτυο.

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς

Η ΔΑΔ - μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified / PDD - NOS) είναι μία υποομάδα των ΔΑΔ, στην οποία παρουσιάζονται και αναγνωρίζονται τα περισσότερα συμπτώματα του κλασικού αυτισμού ή κάποιας άλλης ΔΑΔ, χωρίς ό

Παιδική Αποσυνδετική Διαταραχή

Το 1908, ο Αυστριακός εκπαιδευτικός Theodor Heller, περιγράφει τα χαρακτηριστικά της διαταραχής, όμως πολλές δεκαετίες αργότερα, αναγνωρίζεται και ονομάζεται παιδική αποσυνδετική διαταραχή (Childhood Disintegrative Disorder) ή σύνδρομο Heller.

Σύνδρομο Rett

Το σύνδρομο Rett, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1966 από τον Αυστριακό παιδίατρο Andreas Rett. Αίτια της διαταραχής είναι οι γενετικές μεταλλάξεις, κυρίως το χρωμόσωμα MECP2, γεγονός που ανακοίνωσε για πρώτη φορά η ερευνήτρια Huda Zoghbi, το 1999.

Κοινωνικές Ιστορίες

Οι κοινωνικές ιστορίες, είναι μικρές αφηγήσεις φτιαγμένες για να περιγράψουν μια συγκεκριμένη κατάσταση ή ένα συγκεκριμένο κοινωνικό γεγονός. Επινοήθηκαν το 1991 από τον Carol Gray, με σκοπό την βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με διαταραχές

PECS

Το PECS (Σύστημα Επικοινωνίας με Ανταλλαγή Εικόνων - Picture Exchange Communication System) παράγεται από την εταιρία Pyramid Educational Consultants Α.Ε., δημιουργήθηκε το 1985 από τους Lori Frost και Andy Bondy και πρωτοχρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του π