Κοινωνικές Ιστορίες

Οι κοινωνικές ιστορίες, είναι μικρές αφηγήσεις φτιαγμένες για να περιγράψουν μια συγκεκριμένη κατάσταση ή ένα συγκεκριμένο κοινωνικό γεγονός. Επινοήθηκαν το 1991 από τον Carol Gray, με σκοπό την βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.

Μέσω των ιστοριών πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών και η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ μέσω των ερωτημάτων ποιός, τί και γιατί, το άτομο προσπαθεί να αντιληφθεί και την οπτική ενός άλλου ατόμου για το γεγονός.

Είναι γραμμένες ή προσαρμοσμένες για ένα συγκεκριμένο άτομο και λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντά του, τη γλωσσική και γνωστική του ανάπτυξη, καθώς και την ιδιοσυγκρασία του. Μέσω της μουσικής, του τραγουδιού, των βιβλίων με εικόνες, των υπολογιστών ή άλλων μέσων προβάλλονται στο παιδί οι κοινωνικές καταστάσεις, με σκοπό την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και την γενίκευσή τους στην πραγματική ζωή.