Εδώ μπορείτε να διαβάσετε πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για τον αυτισμό. Περιμένω τις απόψεις σας και τα σχόλια σας.

Βοηθώντας τα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό

Τα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό αποτελούν μία μοναδική κατηγορία αδελφών. Εκτός από αδέλφια παιδιών με ιδιαιτερότητες όμως, δεν πρέπει να ξεχνάτε, κατά τη διάρκεια της διαπαιδαγώγησής τους, ότι παραμένουν κυρίως παιδιά με ξεχωριστές και μοναδικές προσωπ

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε άτομα με αυτισμό

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενός ατόμου με αυτισμό. Στο παρόν άρθρο, θα αναπτύξουμε προτάσεις για το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων, σκοπός των οποίων θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός σ

Σεξουαλικότητα και αυτισμός

Η σεξουαλικότητα και η έκφρασή της είναι κάτι φυσιολογικό, σε κάθε άνθρωπο, όπως ακριβώς είναι και η έκφραση του αισθήματος της πείνας, της δίψας και των άλλων λειτουργιών. Τα άτομα με αυτισμό, όπως και αυτά με την τυπική ανάπτυξη έχουν την ανάγκη και το

Η αναγκαιότητα των κανόνων στα παιδιά με αυτισμό

Όλα τα παιδιά (αλλά και οι ενήλικες) χρειάζονται κανόνες και όρια, ώστε να κατανοήσουν τί είναι αποδεκτό και τί όχι στο πλαίσιο της οικογένειάς τους, του σχολείου και της κοινωνίας γενικότερα.

Ο εκφοβισμός στα παιδιά με αυτισμό και η αντιμετώπισή του

Το ζήτημα του εκφοβισμού (bulling) έχει απασχολήσει και απασχολεί αρκετά ειδικούς και γονείς εξαιτίας, κυρίως, των επιπτώσεων που μπορεί να έχει, τόσο στο θύμα, όσο και στον θύτη. Οι ομάδες ατόμων οποιασδήποτε διαφορετικότητας, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα