Η πιο ολοκληρωμένη εγκυκλοπαίδεια για τον αυτισμό στο διαδίκτυο.

ICD (International Classification of Diseases)

Τo ICD εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization- WHO) και είναι ένα τυποποιημένο εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει τα διαγνωστικά κριτήρια για όλες τις ασθένειες (σωματικές και ψυχικές).