Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς

Η ανάλυση συμπεριφοράς αναπτύχτηκε τη δεκαετία του ’30 από τον πρωτοπόρο για την εποχή του, Αμερικάνο, B.F. Skinner, ο οποίος βασιζόμενος στις αρχές του Συμπεριφορισμού, έθεσε τα θεμέλια για τη σύγχρονη εφαρμογή των αρχών του.

Μέσω της θετικής ανατροφοδότησης και ενίσχυσης, η οποία ακολουθεί μία επιθυμητή συμπεριφορά, το άτομο είναι πιθανότερο ότι θα  την επαναλάβει. Με τα χρόνια, τις έρευνες και την εφαρμογή πάνω στο θέμα, έχουν αναπτυχθεί πληθώρα τεχνικών για την βελτιστοποίηση συμπεριφορών και την εκμάθηση νέων. Η εφαρμογή αυτών των τεχνικών και αρχών, ώστε να παραχθεί μία ουσιώδης και θετική αλλαγή συμπεριφοράς είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΕΑΣ).

Η ΕΑΣ (Applied Behavioral Analysis - ABA) άρχισε να χρησιμοποιείται ως μέθοδος παρέμβασης για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος περίπου την δεκαετία του ’60. Η εφαρμογή της στις διαταραχές αυτής της φύσης σκοπό έχουν την εκμάθηση θετικών συμπεριφορών, χρησιμοποιώντας ενισχυτές και στρατηγικές βοήθειας (prompts) και την απαλοιφή αρνητικών, με την απουσία των ενισχυτών και ποτέ με τιμωρία, οι οποίες γενικεύονται και εκτός θεραπευτικού πλαισίου, στην καθημερινή ζωή, με την βοήθεια των γονέων ή των κηδεμόνων.

Οι αρχές της ΕΑΣ είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι ωφελούν και βοηθούν την εκμάθηση συμπεριφορών στα άτομα με αυτισμό, ενώ πληθώρα ερευνών επιβεβαιώνουν το παραπάνω.