Εδώ μπορείτε να διαβάσετε πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για τον αυτισμό. Περιμένω τις απόψεις σας και τα σχόλια σας.

Στερεότυπα απέναντι στον αυτισμό

Τα στερεότυπα είναι βασικά στοιχεία της κοινωνικής αντίληψης ενός ατόμου και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις στάσεις του. Μπορούν να είναι τόσο θετικά, όσο και αρνητικά, επηρεάζοντας τις αποφάσεις του, τον τρόπο που σκέφτεται και πράττει απέναντι σε μία κο

Ο ρόλος των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία

Η χρονική περίοδος που ακολουθεί της διάγνωσης του αυτισμού δείχνει να είναι αρκετά κρίσιμη για τις ισορροπίες μέσα στην οικογένεια. Τα συναισθήματα και οι απόψεις των γονέων, καθώς και του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος αλληλοεπηρεάζονται για να κατα

Σύνδρομο Asperger και Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας: Διαφορετικές διαγνώσεις, ίδιες προσεγγίσεις

Η επιστημονική κοινότητα δείχνει να διαφωνεί και να είναι μοιρασμένη με το κατά πόσο το σύνδρομο Asperger και ο Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας είναι η διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος ή δύο τελείως διαφορετικά νομίσματα. Κατά δεκάδες τα επιστημονικά

Σκύλος και αυτισμός. Να υιοθετήσω ή όχι;

Οι πρώτες αναφορές ζώων σε θεραπευτικό περιβάλλον ξεκινούν το 1792, ενώ το 1860 η Florence Nightingale, παρατήρησε την θετική επιρροή των μικρών ζώων σε άτομα με χρόνιες ασθένειες.